Estalvi d'aigua a La Penilla

País: Espanya

Àrea d'impacte

  • Nutrició
  • Aigua
  • Desenvolupament rural
  • Sostenibilitat mediambiental
  • Acompliment normatiu
  • Participació amb la comunitat
des 12, 2012, actualitzat desembre 2012

Cas d'estudi

Estalvi d'aigua a La Penilla
Estalvi d'aigua a La Penilla

El projecte de reducció del consum d'aigua a la fàbrica de La Penilla (Cantàbria), iniciat l'any 2011 per un equip format per enginyers espanyols, altres de l'oficina central a Suïssa i tècnics de la mateixa fàbrica i de les oficines centrals, va tenir continuació durant 2012. Es va instal•lar un variador de velocitat pel control del bombatge de l'aigua a l'evaporador, es van posar punts de consigna de pressió de buit adequats i es van substituir circuits oberts per circuits tancats amb torres de refrigeració. Així, el 2012, la fàbrica de La Penilla (Cantàbria) va aconseguir reduir, respecte a l'any anterior, un 45% el consum d'aigua en metres cúbics per tona de producte, passant de 72 a 40 m3/t. Aquest estalvi equival a l'aigua que contenen 900 piscines olímpiques.

El 2013, està previst continuar amb alguns projectes a més llarg termini, per la qual cosa s'esperen noves reduccions del consum d'aigua.

Més informació referent a la gestió mediambiental de Nestlé

Accedeix al vídeo del centre de producció de La Penilla

Descripció del programa

Valor per a la societat

Valor per a Nestlé

Next Steps